SWOT Analizi

İşletmelerin güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkartan SWOT analizi, devam eden faaliyet süresince gösterilen performansın verimini artırmak adına önemli veriler sunar. Faaliyet gösterilen sektör rakipleri ile işletme arasındaki farklılıkları da ortaya koyan bu analiz ile kaynakları en verimli kullanımının önünü açılır.

SWOT Analizi Nasıl Hazırlanır?

Sorun tanımlama ve iyi bir strateji hazırlama için yararlanılan SWOT analizi unsurları, ,işletme ile birlikte işletme dışı faktörlere de yer verir. Değişen koşullara ayak uydurabilen ve yeni stratejileri hayata geçirebilen işletmelerin ayakta kaldığı rekabette, SWOT analizleri ile gelecek projeksiyonu şeffaf bir şekilde ortaya dökülür. Analizin hazırlanışı ise kısaca şu şekilde sıralanabilir:

  • İşletmenin üstünlüklerini, iyi yaptığı şeyleri ve rakiplerinden daha iyi duruma sahip olduğu güçlü yönleri tespit edilerek işletme iç analizi tamamlanır.
  • İşletme önündeki fırsatları, sektörde yaşanan değişimleri, işletmeyi bekleyen engeller ve tehlikelerin belirlediğini işletmenin dış analizi tamamlanır.
  • İç ve dış analizle belirlenen verilen SWOT analizi matrisi üzerinde yerleştirilerek işletmenin yeni stratejisini oluşturması için gerekli veri seti elde edilir.

Neden SWOT Analizini Crater Yapmalı?

İşletmelerin gelecek projeksiyonunu ve güçlü – zayıf yanlarını ortaya döken analiz içi Crater ile çalışmak, site büyük avantaj kazandırır. İşletmenizi tanımanıza olanak tanıyan SWOT analizi için Crater ile çalışarak işletmenizi ve onu çevreleyen ortamı iyi tanıyabilir, zayıf yönlerinizi geliştirmek için çözüm yolu bularak güçlü yönlerinizi ön plana çıkartabilirsiniz.