STRATEJİ & MEDYA PLANLAMA

Marka veya hizmetin potansiyel müşterileri ile buluşabilmesi için önemli rol oynayan strateji ve medya planlama işlemleri, doğru adımlar ile gerçekleştirildiğinde hedeflerine kolayca ulaşabilir. Hedeflenen başarı ihtiyaç duyulan medya planı için amaca yönelik geliştirilen stratejiler, başarıyı getiren en etkili yöntemler olarak ön plana çıkmaktadır. Günümüzde önemi artan dijital pazarlama teknikleri sebebi ile geleneksel medya kanallarına ek yeni kitle erişim fırsatlarının çıkması ise hizmetin profesyoneller elinden alınma gereksinimini artırmaktadır.

BAŞARILI BİR STRATEJİ & MEDYA PLANLAMA HANGİ AŞAMALARDAN GEÇER?

Deneyimli medya planlamacıları tarafından verilen profesyonel strateji ve medya planlama hizmeti bütçe ve hedefler doğrultusunda verilirken, tamamlaması gereken süreçlerin takip edilmesi gereklidir. Veri toplama ve toplanan verilerin değerlendirilmesi işlemleri ile birlikte hazırlanan stratejiler ile başarılı medya planlaması yapılabilmektedir. İyi bir planlama için tamamlanması gereken süreçleri hep birlikte göz atalım!

Rekabet Analizi

Rakiplerinizin neler yaptığı ve hedef kitlenizi etkilemek için ne sıklıkla hangi platformlardan paylaşımlarda bulunduğu analiz edilir.

Hedef Kitle Analizi

Hedef kitlenizin ne istediği ile birlikte kar edebilmeniz için ne kadarına ulaşmanız gerektiği analiz edilir.

Reklamın Bölgeselliği

Hangi bölgelerde yüksek geri dönüş oranlarının yakalanabileceği analiz edilerek planlamada verimi yüksek bölgeler tespit edilir.

Reklamın Zamanlaması

Yayınlanacak reklamlar için hangi gün ve saatlerin verimli olduğu tespit edilerek, hangi sıklıkta yayınlanacağının kararına verilir.

Reklam Kampanyasının Uzunluğu

Hedef kitle ile geçilecek iletişimde, verilecek mesajı taşıyacak optimum reklam süresi belirlenir.

Mecra Seçimi

Planlaması yapılan reklamların strateji ve medya planlama hedeflerini yakalaması için hangi mecralarda yayınlanması gerektiği tespit edilir.